logo

Over de stichting

Geschreven op het Scherm is in 2014 opgericht om documentaires en televisieprogramma’s mogelijk te maken over culturele, sociaal-maatschappelijke of historische onderwerpen, die anders niet of slechts heel moeilijk gefinancierd kunnen worden. De stichting benadert voor haar projecten per keer mogelijk geïnteresseerde fondsen, overheden en donateurs om de productie te realiseren. Regisseurs, producers, technisch personeel en faciliteiten worden eveneens per project aangezocht. De stichting kan ook publicaties in drukvorm laten verschijnen.

De stichting is een initiatief van Johan van Kempen, directeur van Beeldland. Dit bedrijf produceert sinds 2001 televisieprogramma’s en audiovisuele producties. In eigen beheer, of voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals RTV Utrecht, Omroep Gelderland, Omroep Brabant, Kamer van Koophandel, Hogeschool Utrecht en de Rabobank. Zie hiervoor www.beeldland.nl.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Engel Koolhaas, penningmeester Jan-Willem ter Avest en secretaris Johan van Kempen. De stichting ontwikkelt de projecten en huurt voor de concrete audiovisuele productie Beeldland of een andere producent in. De stichting heeft geen winstoogmerk; al het beschikbare budget komt ten goede aan het stichtingsdoel.

Projecten in ontwikkeling

De stichting besteedt veel energie aan het ontwikkelen van haar eerste audiovisuele producties. In de eerste jaren van haar bestaan zijn geen films in productie genomen. In 2017 heeft de stichting een Utrechtse filmmaker geholpen met de financiering van zijn documentaire. Vanaf 2018 wordt een tweetal documentaire producties ontwikkeld. De eerste film heeft een maatschappelijk thema in de zorgsector; hij gaat over vroeg-dementerende ouderen die op een bijzonder locatie hun dagbesteding vinden, wat alleen mogelijk is dankzij de inzet van vrijwilligers. De tweede documentaire gaat over een bijzondere Utrechtse ondernemersfamilie met Italiaanse roots, die al drie generaties een product maken waar erg veel mensen plezier aan beleven.

Contactgegevens

Van Zijldreef 32
3981 GX Bunnik
T 06 5199 5971
E-mail geschrevenophetscherm@gmail.com
KvK nummer 61681822
BTW nummer 854443873BO1
Triodosbank NL05TRIO 0198005563

Website

Deze webpagina is een gastaccount op beeldweb.nl. De stichting concentreert zich op het ontwikkelen van een aantal projecten. Daarna wordt geïnvesteerd in de website www.geschrevenophetscherm.nl en in zichtbaarheid via sociale media.